29. 10. 2020  3:50 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HRICKA, E. -- LESKOVSKÝ, R. Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách. Bakalářská práce. 2019. 65 s.

Originální název:
Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách
Anglický název: An Online Textbook for Mechatronics Based on Modern Web Technologies
Český název:
Autor:
Bc. Erik Hricka
Ing. Roman Leskovský
Pracoviště:
Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
65
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: client-server, framework, Bootstrap, Laravel, klient-server
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Erik Hricka
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)