23. 1. 2020  10:25 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRICKA, E. -- LESKOVSKÝ, R. Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách. Bakalárska práca. 2019. 65 s.

Originálny názov: Online učebnica pre výučbu mechaniky založená na moderných web technológiách
Anglický názov: An Online Textbook for Mechatronics Based on Modern Web Technologies
Český názov:
Autor: Bc. Erik Hricka
Ing. Roman Leskovský
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 65
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: client-server, framework, Bootstrap, Laravel, klient-server
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Erik Hricka
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)