14. 10. 2019  3:47 Boris
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIKLOVIČ, M. -- MAŽÁRI, J. Server pre analýzu výkonnosti procesov. Bakalářská práce. 2019. 32 s.

Originální název: Server pre analýzu výkonnosti procesov
Anglický název: Process performance analysis server
Český název:
Autor: Bc. Martin Miklovič
Ing. Juraj Mažári
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 32
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Event log, Process mining, Záznam udalosti, Petriho sieť, Data mining, Petri net
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Miklovič
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)