23. 10. 2020  5:21 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIKLOVIČ, M. -- MAŽÁRI, J. Server pre analýzu výkonnosti procesov. Bakalářská práce. 2019. 32 s.

Originální název:
Server pre analýzu výkonnosti procesov
Anglický název:
Process performance analysis server
Český název:
Autor: Bc. Martin Miklovič
Ing. Juraj Mažári
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 32
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: Event log, Process mining, Záznam udalosti, Petriho sieť, Data mining, Petri net
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)