22. 10. 2019  19:13 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MICHALKO, M. -- ŠRÁMKA, M. Automatic service scaling. Bakalářská práce. 2019. 31 s.

Originální název: Automatic service scaling
Český název:
Autor: Bc. Matej Michalko
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 31
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: on-demand service deployment, configuration management, vyžiadané nasadenie služieb, blockchain, škálovanie služieb, cloud, service scaling, peer-to-peer, load balancer, manažment konfigurácií
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Matej Michalko
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)