21. 10. 2019  0:04 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVAČ, I. -- MARÁK, P. Multimodal biometric system based on fingerprint and finger vein pattern. Bakalářská práce. 2019. 103 s.

Originální název: Multimodal biometric system based on fingerprint and finger vein pattern
Český název:
Autor: Bc. Ivan Kovač
Ing. Pavol Marák
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 103
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: obrazec žíl na prste, finger vein pattern, multimodálny biometrický systém, fingerprint, multimodal biometric system, odtlačok prsta
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ivan Kovač
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)