22. 11. 2019  21:52 Cecília
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LAZÚR, J. -- MARÁK, P. Adaptívne filtrovanie odtlačkov prstov s podporou GPU. Bakalárska práca. 2019. 33 s.

Originálny názov: Adaptívne filtrovanie odtlačkov prstov s podporou GPU
Anglický názov: Adaptive GPU-based fingerprint enhancement
Český názov:
Autor: Bc. Jakub Lazúr
Ing. Pavol Marák
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 33
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fingerprint preprocessing, adaptive filter, predspracovanie odlačkov prstov, adaptívny filter, DBOX, fingerprint, odtlačky prstov
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Lazúr
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)