16. 10. 2019  16:38 Vladimíra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TRAN MINH, H. -- MARÁK, P. Detekcia, klasifikácia a sledovanie objektov v reálnom čase s využitím strojového učenia. Bakalářská práce. 2019. 32 s.

Originální název: Detekcia, klasifikácia a sledovanie objektov v reálnom čase s využitím strojového učenia
Anglický název: Real-time detection, classification and tracking of objects using machine learning methods
Český název:
Autor: Bc. Hung Tran Minh
Ing. Pavol Marák
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 32
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Tensorflow, object detection, detekcia objektov, machine learning, strojové učenie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Hung Tran Minh
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)