16. 10. 2019  6:44 Vladimíra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BALÁŽ, V. -- MAŽÁRI, J. mobileSQM. Bakalářská práce. 2019. 40 s.

Originální název: mobileSQM
Anglický název: mobileSQM
Český název:
Autor: Bc. Viliam Baláž
Ing. Juraj Mažári
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 40
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mobile application, light pollution, Android Studio, opencv, mobilná aplikácia, OS Android, svetelné znečistenie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Viliam Baláž
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)