22. 10. 2019  8:02 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SCHURDAK, S E. -- MAŽÁRI, J. Systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty. Bakalářská práce. 2019. 33 s.

Originální název: Systém pre autorizáciu používateľov pomocou RFID karty
Anglický název: Authorization system for users using RFID card
Český název:
Autor: Bc. Sebastián Erich Schurdak
Ing. Juraj Mažári
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 33
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: RFID, authentification, MySQL, Spring, autentifikácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Sebastián Erich Schurdak
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)