20. 10. 2019  3:02 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KALANIN, P. -- KOSSACZKÝ, I. Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia. Bakalářská práce. 2019. 43 s.

Originální název: Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia
Anglický název: Usaging semantic web technologies in machine learning
Český název:
Autor: Bc. Peter Kalanin
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 43
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ontology, ontológia, sémantický web, semantic web, DL-Learner
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Kalanin
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)