21. 10. 2020  10:36 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KALANIN, P. -- KOSSACZKÝ, I. Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia. Bakalářská práce. 2019. 43 s.

Originální název:
Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia
Anglický název:
Usaging semantic web technologies in machine learning
Český název:
Autor:
Bc. Peter Kalanin
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
43
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: ontology, ontológia, sémantický web, semantic web, DL-Learner
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Kalanin
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)