31. 10. 2020  11:44 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČ, M. -- KOSSACZKÝ, I. Využitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaní s témou REST. Bakalářská práce. 2019. 40 s.

Originální název:
Využitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaní s témou REST
Anglický název: Automated software testing for evaluation of implementation exercises
Český název:
Autor: Bc. Marek Kováč
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
40
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: REST servisy, automatic evaluation of student coursework, bezpečnosť REST, automatické vyhodnocovanie zadaní, REST security, REST services
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Marek Kováč
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)