24. 10. 2019  3:51 Kvetoslava
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ROHÁČEK, M. -- KOSSACZKÝ, I. Sémantická reprezentácia informácií o štúdiu. Bakalářská práce. 2019. 35 s.

Originální název: Sémantická reprezentácia informácií o štúdiu
Anglický název: Semantic representation of study information
Český název:
Autor: Bc. Michal Roháček
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 35
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: OWL, ontology, RDF, ontológia, Apache Jena, Java
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Roháček
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)