15. 10. 2019  18:11 Terézia
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠPINDOR, J. -- BISTÁK, P. Webová aplikácia pre meranie pracovnej výkonnosti. Bakalářská práce. 2019. 58 s.

Originální název: Webová aplikácia pre meranie pracovnej výkonnosti
Anglický název: Web application for measuring work performance
Český název:
Autor: Bc. Juraj Špindor
Ing. Pavol Bisták, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 58
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: performance measurement of employees, PHP, webová aplikácia, meranie pracovnej výkonnosti, webové technológie, web application, web technology
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Špindor
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)