24. 10. 2019  4:53 Kvetoslava
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

OHYR, V. -- ŽÁKOVÁ, K. Vytvorenie modulu do ústavnej web stránky. Bakalářská práce. 2019. 41 s.

Originální název: Vytvorenie modulu do ústavnej web stránky
Anglický název: New modul for institute web page
Český název:
Autor: Bc. Vladyslav Ohyr
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 41
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: PHP, Web, Laravel
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Vladyslav Ohyr
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)