15. 10. 2019  11:18 Terézia
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BLAŽÍČEK, A. -- MARÁK, P. Akcelerácia daktyloskopického systému pomocou NVIDIA GPU a knižnice ArrayFire. Bakalářská práce. 2019. 31 s.

Originální název: Akcelerácia daktyloskopického systému pomocou NVIDIA GPU a knižnice ArrayFire
Anglický název: Fingerprint recognition system acceleration using NVIDIA GPU and ArrayFire library
Český název:
Autor: Bc. Adrian Blažíček
Ing. Pavol Marák
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 31
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: paralelizácia, predspracovanie, dactyloscopy, preprocessing, daktyloskopia, fingerprints, odtlačky prstov, GPU, ArrayFire, nVidia, parallelization
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adrian Blažíček
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)