22. 10. 2020  20:45 Sergej
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BLAŽÍČEK, A. -- MARÁK, P. Akcelerácia daktyloskopického systému pomocou NVIDIA GPU a knižnice ArrayFire. Bakalářská práce. 2019. 31 s.

Originální název:
Akcelerácia daktyloskopického systému pomocou NVIDIA GPU a knižnice ArrayFire
Anglický název: Fingerprint recognition system acceleration using NVIDIA GPU and ArrayFire library
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
31
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: paralelizácia, predspracovanie, dactyloscopy, preprocessing, daktyloskopia, fingerprints, odtlačky prstov, GPU, ArrayFire, nVidia, parallelization
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Bc. Adrian Blažíček
Poslední změna:
06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)