19. 10. 2019  22:18 Kristián
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAMPERT, E. -- ŽÁKOVÁ, K. Web aplikácie pre výučbu systémov automatického riadenia. Bakalářská práce. 2019. 32 s.

Originální název: Web aplikácie pre výučbu systémov automatického riadenia
Anglický název: Web applications for control theory teaching
Český název:
Autor: Bc. Erik Lampert
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 32
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: automatické riadenie, kritériá stability, stability criterions, control theory teaching, JavaScript
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Erik Lampert
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)