14. 10. 2019  13:00 Boris
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŽIKLA, M. -- ŽÁKOVÁ, K. Online aplikácia pre spracovanie pedagogických podkladov z AISu. Bakalářská práce. 2019. 39 s.

Originální název: Online aplikácia pre spracovanie pedagogických podkladov z AISu
Anglický název: Online application for processing pedagogical data from AIS
Český název:
Autor: Bc. Martin Žikla
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 39
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: cURL, AIS, PHP, webová aplikácia, web application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Žikla
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)