21. 10. 2020  10:05 Uršuľa
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAKABOVIČ, J. -- VOJVODA, M. Rozšírenie CrypTool-u. Bakalářská práce. 2019. 47 s.

Originální název:
Rozšírenie CrypTool-u
Anglický název:
CrypTool Plugin
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran: 47
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: Cryptool 2, steganografia ABCDE, Plugin, steganography ABCDE
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)