19. 10. 2019  21:29 Kristián
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAKABOVIČ, J. -- VOJVODA, M. Rozšírenie CrypTool-u. Bakalářská práce. 2019. 47 s.

Originální název: Rozšírenie CrypTool-u
Anglický název: CrypTool Plugin
Český název:
Autor: Bc. Ján Jakabovič
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 47
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Cryptool 2, steganografia ABCDE, Plugin, steganography ABCDE
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ján Jakabovič
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)