16. 10. 2019  14:28 Vladimíra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LEŠČINSKÁ, D. -- MARKO, Ľ. Trojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia. Bakalářská práce. 2019. 30 s.

Originální název: Trojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia
Anglický název: Pharmacokinetics for three systems of human body with applications
Český název:
Autor: Bc. Daniela Leščinská
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 30
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: native mobile app, natívna mobilná aplikácia, farmakokinetika, diferenciálne rovnice, differential equation, pharmacokinetics
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Daniela Leščinská
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)