29. 10. 2020  3:29 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠPAČEK, P. Quantum resistant handshake: code-based KEM candidates. In Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019, s. 37--38.

Originální název:
Quantum resistant handshake: code-based KEM candidates
Slovenský název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Central European Conference on Cryptology 2019
Podnázev:
Od strany:
37
Do strany:
38
Počet stran: 2
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vědní obor:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019.

Originální název:
Central European Conference on Cryptology 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel: Masaryk University
Místo vydání:
Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Poslední změna:
13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)