23. 10. 2019  22:58 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAJAC, P. Code-based signature scheme derived from a MRHS representation of an AES encryption. In Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019, s. 39--42.

Originální název: Code-based signature scheme derived from a MRHS representation of an AES encryption
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Central European Conference on Cryptology 2019
Podnázev:
Od strany: 39
Do strany: 42
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Central European Conference on Cryptology 2019. Brno: Masaryk University, 2019.

Originální název: Central European Conference on Cryptology 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Masaryk University
Místo vydání: Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)