15. 10. 2019  3:32 Terézia
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JÓKAY, M. -- ŠPAČEK, P. -- ZAJAC, P. Linear and differential properties of S-boxes with respect to modular addition. In BFA 2019: The 4th international workshop on boolean functions and their applications. Florencia, Italy. June 16-21, 2019. Bergen : University of Bergen, 2019, s. 13.

Originální název: Linear and differential properties of S-boxes with respect to modular addition
Slovenský název:
Autor: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. (34%)
Ing. Peter Špaček (33%)
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: BFA 2019: The 4th international workshop on boolean functions and their applications. Florencia, Italy. June 16-21, 2019
Podnázev:
Od strany: 13
Do strany: 13
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

BFA 2019: The 4th international workshop on boolean functions and their applications. Florencia, Italy. June 16-21, 2019. Bergen : University of Bergen, 2019.

Originální název: BFA 2019: The 4th international workshop on boolean functions and their applications. Florencia, Italy. June 16-21, 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: University of Bergen
Místo vydání: Bergen
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)