18. 10. 2019  21:33 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ANTAL, E. -- ZAJAC, P. -- GROŠEK, O. Cryptology in the Slovak state during WWII. In ANTAL, E. -- SCHMEH, K. HistoCrypt 2019: 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium. June 23-26, 2019. Linköping : University Electronic Press, 2019, s. 23--30. ISBN 978-91-7685-087-9.

Originální název: Cryptology in the Slovak state during WWII
Slovenský název:
Autor: Ing. Eugen Antal, PhD. (70%)
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (20%)
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: HistoCrypt 2019: 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium. June 23-26, 2019
Podnázev:
Od strany: 23
Do strany: 30
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Eugen Antal, PhD.
Poslední změna: 20.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ANTAL, E. -- SCHMEH, K. HistoCrypt 2019: 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium. June 23-26, 2019. Linköping : University Electronic Press, 2019. 132 strany. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISBN 978-91-7685-087-9.

Originální název: HistoCrypt 2019: 2nd International conference on historical cryptology. Mons, Belgium. June 23-26, 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Ing. Eugen Antal, PhD. (50%)
Klaus Schmeh (50%)
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-91-7685-087-9
Nakladatel: University Electronic Press
Místo vydání: Linköping
Edice a číslo svazku: Linköping Electronic Conference Proceedings
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran: 132
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Eugen Antal, PhD.
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)