29. 10. 2020  2:41 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAJAC, P. -- ŠPAČEK, P. Preventing potential backdoors in bike algorithm. Tatra Mountains Mathematical Publications, 73. s. 179--193. ISSN 1210-3195.

Originální název:
Preventing potential backdoors in bike algorithm
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (50%)
Ing. Peter Špaček (50%)
Pracoviště:
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace:
články v časopisech
Periodikum:
Tatra Mountains Mathematical Publications Tatra Mountains Mathematical Publications
Číslo svazku (ročník):
73
Od strany:
179
Do strany: 193
Počet stran:
15
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: code-based cryptography, 94A60, backdoor, MDPC, BIKE, 68P25, kleptography
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

GROŠEK, O. -- NEMOGA, K. -- PAŠTÉKA, M. -- ZAJAC, P. Tatra Mountains Mathematical Publications. 2019.

Originální název: Tatra Mountains Mathematical Publications
Anglický název:
Český název:
Editor:
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (25%)
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (25%)
Milan Paštéka (25%)
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (25%)
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna:
05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)