23. 10. 2019  16:03 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ANTAL, E. -- JAVORKA, P. -- HLIBOKÝ, T. Cryptanalysis of the columnar transposition using meta-heuristics. Tatra Mountains Mathematical Publications, 73. s. 39--60.

Originální název: Cryptanalysis of the columnar transposition using meta-heuristics
Slovenský název:
Autor: Ing. Eugen Antal, PhD. (50%)
Ing. Peter Javorka (25%)
Ing. Tomáš Hliboký (25%)
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Tatra Mountains Mathematical Publications Tatra Mountains Mathematical Publications
Číslo svazku (ročník): 73
Od strany: 39
Do strany: 60
Počet stran: 22
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: hill climbing, grid, columnar transposition, 94A60, genetic algorithm, fitness function, historical ciphers, 68P25, metaheuristic, cryptanalysis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Eugen Antal, PhD.
Poslední změna: 05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

GROŠEK, O. -- NEMOGA, K. -- PAŠTÉKA, M. -- ZAJAC, P. Tatra Mountains Mathematical Publications. 2019.

Originální název: Tatra Mountains Mathematical Publications
Anglický název:
Český název:
Editor: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (25%)
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (25%)
Milan Paštéka (25%)
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (25%)
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)