23. 10. 2019  4:32 Alojza
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAZLOV, I. -- JUHÁS, G. Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami: dátum obhajoby 26.8.2019, č. ved. odboru 9-2-9. Disertační práce. Bratislava : 2019. 72 s.

Originální název: Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami: dátum obhajoby 26.8.2019, č. ved. odboru 9-2-9
Anglický název: Analysis of event systems with multiple instances
Český název:
Autor: Ing. Igor Kazlov, PhD.
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 72
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: soundness, resources, korektnosť, region, syntéza, región, Petri nets, zdroje, deadlock, Petriho siete, synthesis, work-flow
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Igor Kazlov, PhD.
Poslední změna: 19.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)