12. 11. 2019  8:52 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HULINOVÁ, P. -- ANTAL, E. Spracovanie odtajnených dokumentov Williama F. Friedmana. Bakalářská práce. 2019. 56 s.

Originální název: Spracovanie odtajnených dokumentov Williama F. Friedmana
Anglický název: Analysis of declassified documents of W. Friedman
Český název:
Autor: Bc. Patrícia Hulinová
Ing. Eugen Antal, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 56
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: odtajnené dokumenty, spracovanie, Analysis, William Friedman, declassified documents
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Patrícia Hulinová
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)