12. 11. 2019  9:37 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GROŠEK, O. -- ANTAL, E. -- FABŠIČ, T. Remarks on breaking the Vigenere autokey cipher. Cryptologia, 43. s. 486--496.

Originální název: Remarks on breaking the Vigenere autokey cipher
Slovenský název:
Autor: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (20%)
Ing. Eugen Antal, PhD. (40%)
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. (40%)
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Cryptologia
Číslo svazku (ročník): 43
Od strany: 486
Do strany: 496
Počet stran: 11
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Friedman test, Kolchak’s cipher, Vigenère autokey cipher
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Poslední změna: 19.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Cryptologia. 2019.

Originální název: Cryptologia
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)