12. 11. 2019  10:07 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JUHÁS, G. -- MAŽÁRI, J. -- MLADONICZKY, M. -- JUHÁSOVÁ, A. Implementation semantics of Petriflow models. In Algorithms and Tools for Petri nets. Hagen: FernUniversität in Hagen, 2019, s. 45--46.

Originální název: Implementation semantics of Petriflow models
Slovenský název:
Autor: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (40%)
Ing. Juraj Mažári (20%)
Ing. Milan Mladoniczky (20%)
Ing. Ana Juhásová, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Algorithms and Tools for Petri nets
Podnázev:
Od strany: 45
Do strany: 46
Počet stran: 2
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Poslední změna: 26.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Algorithms and Tools for Petri nets. Hagen: FernUniversität in Hagen, 2019.

Originální název: Algorithms and Tools for Petri nets
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: FernUniversität in Hagen
Místo vydání: Hagen
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 26.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)