12. 11. 2019  9:13 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VIZVÁRY, L. -- SOPIAK, D. -- ORAVEC, M. -- BUKOVČIKOVÁ, Z. Image quality detection using the siamese convolutional neural network. In MUŠTRA, M. -- VUKOVIČ, J. -- ZOVKO-CIHLAR, B. Proceedings ELMAR-2019. Zagreb: University of Zagreb, 2019, s. 109--112. ISBN 978-1-7281-2182-6.

Originální název: Image quality detection using the siamese convolutional neural network
Slovenský název:
Autor: Ing. Ladislav Vizváry (25%)
Ing. Dominik Sopiak, PhD. (25%)
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (25%)
Ing. Zuzana Bukovčiková (25%)
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Proceedings ELMAR-2019
Podnázev:
Od strany: 109
Do strany: 112
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ladislav Vizváry
Poslední změna: 26.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

MUŠTRA, M. -- VUKOVIČ, J. -- ZOVKO-CIHLAR, B. Proceedings ELMAR-2019. Zagreb: University of Zagreb, 2019. ISBN 978-1-7281-2182-6.

Originální název: Proceedings ELMAR-2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Mario Muštra
Josip Vukovič
Branka Zovko-Cihlar
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-1-7281-2182-6
Nakladatel: University of Zagreb
Místo vydání: Zagreb
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 26.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)