Aug 19, 2019   11:39 a.m. Lýdia
Academic information system

Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 39

PublicationsType of resultYearDetails
A study of structural materials for nuclear facilities with the emphasis of Doppler annihilation broadening of spectral lines
Jakabovič, Adam -- Kršjak, Vladimír
Štúdium konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary. Diploma thesis. 2019. 84 p.
final thesis2019Details
Analysis of selected biosphere parameter changes using probabilistic methods
Flamíková, Dorota -- Nečas, Vladimír
Analysis of selected biosphere parameter changes using probabilistic methods. In Nuclear 2019. Pitesti: RATEN ICN Pitesti, 2019, p. 161--171.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of radioisotope positron sources for the investigation of radiation damage on structural materials
Lauko, Richard -- Kršjak, Vladimír
Využitie rádioizotopových pozitrónových zdrojov pre výskum radiačného poškodenia materiálov. Diploma thesis. 2019. 78 p.
final thesis2019Details
Application of Teleperm XS demonstrator for control of primary coolant model
Vajdová, Jana -- Slugeň, Vladimír
Využitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárne. Bachelor thesis. 2019. 45 p.
final thesis2019Details
Comparison of different build-up factor calculations with Monte Carlo simulations
Bednár, Dávid -- Lištjak, Martin -- Slimák, Andrej -- Nečas, Vladimír
Comparison of different build-up factor calculations with Monte Carlo simulations. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Computational modelling of carbon nanotube/graphene nanoribbon junction
Tamás, Gregor -- Konôpka, Martin
Výpočtové modelovanie spoja uhlíkovej nanotrubice a grafénového prúžku. Diploma thesis. 2019. 51 p.
final thesis2019Details
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Šouc, Ján -- Gömöry, Fedor -- Solovyov, M. -- Vojenčiak, Michal -- Kujovič, Tomáš -- Seiler, E. -- Kováč, Ján -- Frolek, Ľubomír -- Behúlová, Mária -- Janovec, Jozef -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Pekarčíková, Marcela -- Skarba, Michal
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. p. 1--7.
articles in magazines2019Details
Criticality Safety Analysis of the Spent Nuclear Fuel Storage Pool
Hausner, Peter -- Farkas, Gabriel
Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva. Diploma thesis. 2019. 69 p.
final thesis2019Details
Degradation of structural materials mechanical properties studied by nanoindentation
Gatciová, Andrea -- Degmová, Jarmila
Sledovanie degradácie mechanických vlastností konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie metódy nanoindentácie. Bachelor thesis. 2019. 41 p.
final thesis2019Details
Deposits of iron oxides in the human globus pallidus
Svobodová, Helena -- Hlinková, Jana -- Janega, Pavol -- Kosnáč, Daniel -- Filová, Barbora -- Miglierini, Marcel -- Dlháň, Ľubor -- Ehrlich, Hermann -- Valigura, Dušan -- Boča, Roman -- Polák, Štefan -- Nagy, Štefan -- Kopáni, Martin
Deposits of iron oxides in the human globus pallidus. Open Physics, 17. p. 291--298.
articles in magazines2019Details
Development of reinforcing device for germanium detectors and gathering system Pixie-16Development of reinforcing device for germanium detectors and gathering system Pixie-16
Bírová, Monika -- Slugeň, Vladimír
Vývoj zosilňovačov pre germániové detektory a zberový systém Pixie-16. Bachelor thesis. 2019. 55 p.
final thesis2019Details
Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application
Šagátová, Andrea -- Fülöp, Marko -- Pavlovič, Márius -- Nečas, Vladimír
Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application. In 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Energy calibration of plastic scintillator detector
Stríbrnský, Branislav -- Petriska, Martin -- Hinca, Róbert
Energy calibration of plastic scintillator detector. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. St. Louis: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Environment radiation monitoring with smart beehive
Zaujec, Viktor -- Petriska, Martin
Monitorovanie radiácie prostredia inteligentným včelím úľom. Bachelor thesis. 2019. 41 p.
final thesis2019Details
Experimental comparison of the (ODS)EUROFER steels implanted by helium ions and irradiated in spallation neutron target
Kršjak, Vladimír -- Degmová, Jarmila -- Šimeg Veterníková, Jana -- Yan, Cunfeng F. -- Dai, Yong
Experimental comparison of the (ODS)EUROFER steels implanted by helium ions and irradiated in spallation neutron target. Journal of Nuclear Materials, 523. p. 51--55.
articles in magazines2019Details
Formation of nanocrystalline alloys after Cu ions implantation into amorphous precursor
Sitek, Jozef -- Holková, Dominika -- Dekan, Július -- Pavúk, Milan -- Novák, Patrik
Formation of nanocrystalline alloys after Cu ions implantation into amorphous precursor. Journal of Electrical Engineering, 70. p. 171--175.
articles in magazines2019Details
Characterization of the ePix100a and the FastCCd semiconductor detectors for the European XFEL
Klačková, Ivana -- Blaj, Gabriel -- Denes, Peter -- Dragone, Angelo -- Göde, Sebastian -- Hauf, Steffen -- Januschek, Friederike -- Joseph, John -- Kuster, Markus
Characterization of the ePix100a and the FastCCd semiconductor detectors for the European XFEL. Journal of Instrumentation, 14. p. 2019.
articles in magazines2019Details
Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality
Búran, Marek -- Vojenčiak, Michal -- Mošať, Marek -- Ghabeli, Asef -- Solovyov, M. -- Pekarčíková, Marcela -- Kopera, Ľubomír -- Gömöry, Fedor
Impact of REBCO coated conductor stabilization layer on the fault current limiting functionality. Superconductor Science and Technology, p. 1--13.
articles in magazines2019Details
Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations
Vrban, Branislav -- Čerba, Štefan -- Lűley, Jakub -- Nečas, Vladimír
Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations. Journal of Electrical Engineering, 70. p. 52--57.
articles in magazines2019Details
Investigation of materials of nuclear installations by Mössbauer spectrometry
Košovský, Dávid -- Miglierini, Marcel
Štúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrie. Bachelor thesis. 2019. 61 p.
final thesis2019Details
Lightweight superconductive coil based on MgB2 with oxidized Al + Al2O3 coating
Jeckel, Peter -- Novák, Patrik
Ľahké supravodivé vinutie na báze MgB2 s oxidovaným Al+Al2O3 obalom. Diploma thesis. 2019. 46 p.
final thesis2019Details
Materiálová analýza pomocou radiačnej kamery na báze Timepix čipu
Novák, Andrej -- Šagátová, Andrea
Material analysis with Timepix based radiation camera. Bachelor thesis. 2019. 41 p.
final thesis2019Details
Mathematical and physical aspects of quantum computing
Mikuš, Marek -- Ballo, Peter
Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania. Diploma thesis. 2019. 62 p.
final thesis2019Details
Modelling of a Plastic Scintillator Detector Using MCNP Code
Stríbrnský, Branislav -- Hinca, Róbert
Modelling of a Plastic Scintillator Detector Using MCNP Code. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1st ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimization of the operation process at the diffusion length and fermi age mesurement facility
Čerba, Štefan -- Vrban, Branislav -- Lűley, Jakub -- Osuský, Filip -- Flamíková, Dorota -- Nečas, Vladimír
Optimization of the operation process at the diffusion length and fermi age mesurement facility. In Nuclear 2019. Pitesti: RATEN ICN Pitesti, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Phased array antennas
Vavrík, Ferdinand -- Ballo, Peter
Anténne fázové systémy: dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10. Dissertation thesis. 2019. 102 p.
final thesis2019Details
Príprava tenkých rezov pomocou FIB a ich charakterizácia
Došenović, Đorđe -- Ballo, Peter
Preparation and characterization of thin films using FIB technique. Bachelor thesis. 2019. 66 p.
final thesis2019Details
Probabilistic biosphere modelling for the long-term safety assessment of the deep geological repository
Flamíková, Dorota -- Nečas, Vladimír
Probabilistic biosphere modelling for the long-term safety assessment of the deep geological repository. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19: 21st Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 29, 2019 / elektronický zdroj. 1st ed. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Radiation camera registering neutrons
Pažitný, Andrej -- Sedlačková, Katarína
Radiačná kamera neutrónov. Bachelor thesis. 2019. 54 p.
final thesis2019Details
Radiation hardness of semiconductor detectors
Škerlik, Matej -- Zaťko, Bohumír
Radiačná odolnosť polovodičových detektorov. Diploma thesis. 2019. 60 p.
final thesis2019Details
Rapidly quenched Fe-Sn-B systems with high saturation magnetization
Fos, Alen -- Miglierini, Marcel
Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení. Diploma thesis. 2019. 58 p.
final thesis2019Details
Resistance Anomalies at Superconducting Transition in Multilayer N/S/F/S/N Heterostructures
Gál, Norbert -- Štrbík, Vladimír -- Gaži, Štefan -- Chromik, Štefan -- Talacko, Marcel
Resistance Anomalies at Superconducting Transition in Multilayer N/S/F/S/N Heterostructures. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 32. p. 213--217.
articles in magazines2019Details
Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector
Žemlička, J. -- Dudák, J. -- Kubanda, Dávid -- Krejčí, F.
Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector. Journal of Instrumentation, 14. p. 2019.
articles in magazines2019Details
Study of nanoparticles by X-ray diffraction
Novák, Ladislav -- Novák, Patrik
Štúdium nanočastíc pomocou rtg difrakcie. Bachelor thesis. 2019. 43 p.
final thesis2019Details
The assesment of selection and application of relevant features, events and processes for biosphere model of Slovak Republic
Flamíková, Dorota -- Nečas, Vladimír
The assesment of selection and application of relevant features, events and processes for biosphere model of Slovak Republic. Journal of nuclear research and development, p. 59--63.
articles in magazines2019Details
The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy
Michalik, Štefan -- Cesnek, Martin -- Pavlovič, Márius -- Miglierini, Marcel
The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy. Journal of Alloys and Compounds, 795. p. 69--78.
articles in magazines2019Details
The simplified burnup benchmark based on the Novovoronezh NPP fuel assembly
Vorobeľ, Mikuláš -- Vrban, Branislav
Výpočet a porovnanie experimentálne určeného nuklidového zloženia vzoriek paliva z Novovoronežskej jadrovej elektrárne. Bachelor thesis. 2019. 40 p.
final thesis2019Details
Thermal embrittlement of high-chromium steels for advanced nuclear reactors
Kubiritová, Alžbeta -- Kršjak, Vladimír
Analýza tepelného krehnutia vysoko-chrómových ocelí pre pokročilé jadrové reaktory. Bachelor thesis. 2019. 30 p.
final thesis2019Details
Validation of Monte Carlo activation cauculation of V1 NPP reactor concrete shaft
Šnírer, Michal -- Krištofová, Kristína
Validácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1. Diploma thesis. 2019. 72 p.
final thesis2019Details