Aug 10, 2020   9:26 p.m. Vavrinec
Academic information system

Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 37

PublicationsType of resultYear
Details
Analysis of ion-beam properties in a rotating gantry with active pencil-beam scanning system
Jancík, Viliam -- Pavlovič, Márius
Analýza vlastností iónového zväzku v rotujúcej gantry so systémom aktívneho rastrovania zväzku. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of near surface damage of radiation exposed ferritic/martensitic steels
Korpáš, Erik -- Degmová, Jarmila
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí. Diploma thesis. 2020. 76 p.
final thesis2020
Details
Application of MBN on FM steels
Kotvas, Michal -- Degmová, Jarmila
Využitie metódy magnetického Barkhausenovho šumu na sledovanie mikroštrukturálnych zmien v materiáloch určených pre jadrové aplikácie. Diploma thesis. 2020. 80 p.
final thesis
2020Details
Application of radioisotope positron sources based on Ti-44 isotope in nuclear material research
Wagner, Samuel -- Kršjak, Vladimír
Možnosti využitia pozitrónových zdrojov na báze izotopu Ti-44 pre materiálový výskum v jadrovej energetike. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Calculation of ex-core detector spatial weighting functions for VVER-440
Kaprinayová, Katarína -- Hausner, Peter -- Farkas, Gabriel
Calculation of ex-core detector spatial weighting functions for VVER-440. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Comparison of various deterministic codes with MCNP in the field of optimization of radiation protection during decommissioning of nuclear installations
Bednár, Dávid -- Nečas, Vladimír -- Lištjak, Martin
Comparison of various deterministic codes with MCNP in the field of optimization of radiation protection during decommissioning of nuclear installations. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications
Pekarčíková, Marcela -- Mišík, Jozef -- Drienovský, Marián -- Krajčovič, Jozef -- Vojenčiak, Michal -- Búran, Marek -- Mošať, Marek -- Húlan, Tomáš -- Skarba, Michal -- Cuninková, Eva -- Gömöry, Fedor
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications. Materials [elektronický zdroj], 13. p. 1--16.
articles in magazines2020Details
Determination of ex-core detector spatial weight functions for VVER-440 reactor
Hausner, Peter -- Kaprinayová, Katarína -- Šnírer, Michal -- Farkas, Gabriel
Determination of ex-core detector spatial weight functions for VVER-440 reactor. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Development of web application for weather station in offline mode
Cabada, Dávid -- Novák, Patrik
Vývoj webovej aplikácie pre meteorologickú stanicu v offline režime. Bachelor thesis. 2020. 58 p.
final thesis
2020
Details
Electron-beam accelerator with conversion to X-rays: Optimal radiation type according to application
Šagátová, Andrea -- Fülöp, Marko -- Pavlovič, Márius -- Sedlačková, Katarína -- Nečas, Vladimír
Electron-beam accelerator with conversion to X-rays: Optimal radiation type according to application. Radiation Physics and Chemistry, 172. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Influence of local deformation on critical current of high temperature superconductor tape
Kujovič, Tomáš -- Gömöry, Fedor
Influence of local deformation on critical current of high temperature superconductor tape. In EUCAS 2019. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Interaction of YBCO and LSMO thin films with long organic (chiral) molecules
Bennár, Michal -- Valko, Pavol
Interakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulami. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
LaBr3:Ce detectors in gamma spectrometry
Stríbrnský, Branislav -- Hinca, Róbert
LaBr3:Ce detectors in gamma spectrometry. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Methodology of the neutron flux distribution calculation in VVER-440 reactor components
Šnírer, Michal -- Krištofová, Kristína -- Farkas, Gabriel -- Hausner, Peter -- Slugeň, Vladimír
Methodology of the neutron flux distribution calculation in VVER-440 reactor components. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Mobile microstation for measurement meteorological values
Novák, Matej -- Novák, Patrik
Mobilná mikrostanica pre meranie meteorologických veličín. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Modelovanie kinetiky reaktora s použitím Taylorovho rozvoja rovníc bodovej kinetiky
Dobroňová, Miroslava -- Vrban, Branislav
On the Taylor series solution of the reactor point kinetics equations. Diploma thesis. 2020. 80 p.
final thesis2020
Details
Monitoring station of the X-ray diffraction laboratory
Gunár, Pavol -- Novák, Patrik
Monitorovacia stanica laboratória rtg difrakcie. Bachelor thesis. 2020. 39 p.
final thesis2020Details
On the characterization of small-scale samples using radioisotope positron sources
Saro, Matúš -- Kršjak, Vladimír -- Petriska, Martin -- Slugeň, Vladimír
On the characterization of small-scale samples using radioisotope positron sources. Acta Physica Polonica A, 137. p. 193--195.
articles in magazines
2020
Details
Parametric Analysis of the Spent Nuclear Fuel Storage Pool by MCNP Code
Botková, Barbora -- Farkas, Gabriel
Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP. Diploma thesis. 2020. 53 p.
final thesis
2020
Details
Passive shutdown systems for fast neutron reactors
Batra, C. -- Baudrand, O. -- Bubelis, E. -- Burgazzi, L. -- Farmer, M. -- Fomin, O. -- Gugiu, D. -- Hidemasa, Y. -- Kriventsev, V. -- Kuzina, J. -- Kuznetsov, V. -- Lamberts, D. -- Lee, J. -- Lűley, Jakub -- Monti, S. -- Nikitin, E. -- Qvist, S. -- Rineiski, A. -- Schikorr, M. -- Sorokin, A. -- Van Wert, C. -- Vijayashree, R. -- Vrban, Branislav -- Yllera, J.
Passive shutdown systems for fast neutron reactors. Vienna : IAEA, 2020. 110 p. ISBN 978-92-0-104219-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Positron annihilation spectroscopy study of materials with potential application in advanced nuclear systems
Markuliak, Jakub -- Kršjak, Vladimír
Štúdium perspektívnych materiálov pre jadrovo-fyzikálne aplikácie s dôrazom na využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Positron annihilation spectroscopy study of vacancy-type defects in He implanted polycrystalline α-SiC
Li, Bingsheng -- Kršjak, Vladimír -- Degmová, Jarmila -- Wang, Zhiguang -- Shen, Tielong -- Li, Hui -- Soják, Stanislav -- Slugeň, Vladimír -- Kawasuso, Atsuo
Positron annihilation spectroscopy study of vacancy-type defects in He implanted polycrystalline α-SiC. Journal of Nuclear Materials, 535. p. 2020.
articles in magazines2020Details
Positron annihilation studies of reactor pressure vessel steels treated by hydrogen ion implantation
Slugeň, Vladimír -- Pecko, Stanislav -- Sojak, Stanislav -- Egger, Werner -- Saro, Matúš -- Petriska, Martin
Positron annihilation studies of reactor pressure vessel steels treated by hydrogen ion implantation. Acta Physica Polonica A, 137. p. 238--241.
articles in magazines
2020
Details
Radiation hardness limits in gamma spectrometry of semi-insulating GaAs detectors irradiated by 5 MeV electrons
Šagátová, Andrea -- Zaťko, Bohumír -- Nečas, Vladimír -- Fülöp, Marko
Radiation hardness limits in gamma spectrometry of semi-insulating GaAs detectors irradiated by 5 MeV electrons. Journal of Instrumentation, 15. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Radiological Characterization of Concretes within the Decommissioning of Nuclear Facilities
Lištjak, Martin -- Nečas, Vladimír
Rádiologická charakterizácia betónových povrchov pri vyraďovaní jadrových zariadení: dát. obhajoby: 8.7.2020. Dissertation thesis. Bratislava : 2020. 131 p.
final thesis
2020
Details
Ranges of alpha particles in human tissues
Skočík, Erik -- Pavlovič, Márius
Analýza dosahov alfa častíc v ľudských tkanivách. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Smart recipes
Nociar, Roman -- Novák, Patrik
Inteligentný receptár. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Spam Management - Computing Services
Lendáč, Ľuboš -- Vitázek, Klement
Možnosti obrany proti príjmu a šíreniu spamov prostredníctvom elektronickej pošty. Bachelor thesis. 2020. 45 p.
final thesis
2020
Details
Storage of activated fragments of VVER-440 reactor pressure vessel from the decommissioning of the V1 NPP
Myslík, Milan -- Čerba, Štefan
Skladovanie aktivovaných fragmentov tlakovej nádoby reaktora VVER-440 z vyraďovania JE V1. Diploma thesis. 2020. 79 p.
final thesis2020
Details
Structure and properties of barrier-free MgB2 composite wires made by internal magnesium diffusion process
Kováč, Pavol -- Hušek, I. -- Perez, N. -- Rosová, Alica -- Berek, Dušan -- Gelušiaková, Bronislava -- Kopera, Ľubomír -- Melišek, T -- Nielsch, K.
Structure and properties of barrier-free MgB2 composite wires made by internal magnesium diffusion process. Journal of Alloys and Compounds, 829. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Superconducting properties and surface roughness of thin Nb samples fabricated for SRF applications
Ries, Rastislav -- Seiler, Eugen -- Gömöry, Fedor -- Medvids, Arturs -- Pira, Cristian -- Malyshev, Oleg B.
Superconducting properties and surface roughness of thin Nb samples fabricated for SRF applications. In EUCAS 2019. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
The european nuclear experimental educational platform (ENEEP) for education and training
Cagnazzo, Marcella -- Boeck, Helmuth -- Čerba, Štefan -- Czifrus, Szabolcs -- Haščík, Ján -- Jazbec, Anže -- Lűley, Jakub -- Miglierini, Marcel -- Osuský, Filip -- Radulović, Vladimir -- Schaden, Fabian -- Sklenka, Ľubomír -- Snoj, Luka -- Tormási, Attila -- Villa, Mario -- Vrban, Branislav
The european nuclear experimental educational platform (ENEEP) for education and training. ATW - International Journal for Nuclear Power, 65. p. 251--256.
articles in magazines2020Details
The function of hydrogen ions ranges in steels approximation based on material density: First results overview
Jakabovič, Adam -- Slugeň, Vladimír
The function of hydrogen ions ranges in steels approximation based on material density: First results overview. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Thiophene-centered azomethines: Strucutre, photophysical and electronic properties
Tokárová, Zita -- Maxianová, Petra -- Váry, Tomáš -- Nádaždy, Vojtech -- Végh, Daniel -- Tokár, Kamil
Thiophene-centered azomethines: Strucutre, photophysical and electronic properties. Journal of Molecular Structure, 1204. p. 1--7.
articles in magazines2020
Details
Unmanned radiation monitoring system
Lűley, Jakub -- Vrban, Branislav -- Čerba, Štefan -- Osuský, Filip -- Nečas, Vladimír
Unmanned radiation monitoring system. In LYOUSSI, A. -- GIOT, M. ANIMMA 2019. Les Ulis: EDP Sciences, 2020, ISBN 978-2-7598-9093-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Unmanned radiation-monitoring system
Čerba, Štefan -- Lűley, Jakub -- Vrban, Branislav -- Osuský, Filip -- Nečas, Vladimír
Unmanned radiation-monitoring system. IEEE Transactions on Nuclear Science, 67. p. 636--643.
articles in magazines
2020
Details
Web interface for weather station
Parai, Daniel -- Novák, Patrik
Webové rozhranie pre meteorologickú stanicu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details