20. 6. 2019  2:59 Valéria
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 16

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Anténne fázové systémy
Vavrík, Ferdinand -- Ballo, Peter
Anténne fázové systémy. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva
Hausner, Peter -- Farkas, Gabriel
Bezpečnostná analýza podkritickosti bazéna skladovania vyhoreného paliva. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it
Šouc, Ján -- Gömöry, Fedor -- Solovyov, Mykola -- Vojenčiak, Michal -- Kujovič, Tomáš -- Seiler, E. -- Kováč, Ján -- Frolek, Ľubomír -- Behúlová, Mária -- Janovec, Jozef -- Cuninková, Eva -- Mišík, Jozef -- Pekarčíková, Marcela -- Skarba, Michal
CORC-like cable production and characterization of the solenoid made from it. Superconductor Science and Technology, 32. s. 1--7.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application
Šagátová, Andrea -- Fülöp, Marko -- Pavlovič, Márius -- Nečas, Vladimír
Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application. In 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations
Vrban, Branislav -- Čerba, Štefan -- Lűley, Jakub -- Nečas, Vladimír
Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 52--57.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ľahké supravodivé vinutie na báze MgB2 s oxidovaným Al+Al2O3 obalom
Jeckel, Peter -- Novák, Patrik
Ľahké supravodivé vinutie na báze MgB2 s oxidovaným Al+Al2O3 obalom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
Mikuš, Marek -- Ballo, Peter
Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Material analysis with Timepix based radiation camera
Novák, Andrej -- Šagátová, Andrea
Material analysis with Timepix based radiation camera. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Radiačná odolnosť polovodičových detektorov
Škerlik, Matej -- Zaťko, Bohumír
Radiačná odolnosť polovodičových detektorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení
Fos, Alen -- Miglierini, Marcel
Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector
Žemlička, J. -- Dudák, J. -- Kubanda, Dávid -- Krejčí, F.
Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector. Journal of Instrumentation, 14. s. 2019.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Štúdium konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary
Jakabovič, Adam -- Kršjak, Vladimír
Štúdium konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy
Michalik, Štefan -- Cesnek, Martin -- Pavlovič, Márius -- Miglierini, Marcel
The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy. Journal of Alloys and Compounds, 795. s. 69--78.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Validácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1
Šnírer, Michal -- Krištofová, Kristína
Validácia Monte Carlo výpočtu aktivácie betónovej šachty reaktora JE V-1. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočtové modelovanie spoja uhlíkovej nanotrubice a grafénového prúžku
Tamás, Gregor -- Konôpka, Martin
Výpočtové modelovanie spoja uhlíkovej nanotrubice a grafénového prúžku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie rádioizotopových pozitrónových zdrojov pre výskum radiačného poškodenia materiálov
Lauko, Richard -- Kršjak, Vladimír
Využitie rádioizotopových pozitrónových zdrojov pre výskum radiačného poškodenia materiálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti