17. 7. 2019  7:24 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GÁL, N. -- ŠTRBÍK, V. -- GAŽI, Š. -- CHROMIK, Š. -- TALACKO, M. Resistance Anomalies at Superconducting Transition in Multilayer N/S/F/S/N Heterostructures. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 32. s. 213--217.

Originální název: Resistance Anomalies at Superconducting Transition in Multilayer N/S/F/S/N Heterostructures
Slovenský název:
Autor: Ing. Norbert Gál (28%)
Vladimír Štrbík (24%)
Štefan Gaži (17%)
Štefan Chromik (16%)
Ing. Marcel Talacko (15%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
Číslo svazku (ročník): 32
Od strany: 213
Do strany: 217
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: simulations, Transport effects, Resistance anomalies
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Norbert Gál
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.

Originální název: Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 22. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)