17. 7. 2019  10:58 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VRBAN, B. -- ČERBA, Š. -- LŰLEY, J. -- NEČAS, V. Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 52--57.

Originální název: Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations
Slovenský název:
Autor: Ing. Branislav Vrban, PhD. (25%)
Ing. Štefan Čerba, PhD. (25%)
Ing. Jakub Lűley, PhD. (25%)
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (25%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Electrical Engineering
Číslo svazku (ročník): 70
Od strany: 52
Do strany: 57
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: comparison, implementation phase, core calculations, KASKAD, ANDREA
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Vrban, PhD.
Poslední změna: 16. 03. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Electrical Engineering. 2019.

Originální název: Journal of Electrical Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16. 02. 2019, 22:25 (Import dat z knihovny)