17. 7. 2019  17:12 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VRBAN, B. -- ČERBA, Š. -- LŰLEY, J. -- NEČAS, V. Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations. Journal of Electrical Engineering, 70. s. 52--57.

Originálny názov: Implementation of engineering codes for WWER-440 core calculations
Slovenský názov:
Autor: Ing. Branislav Vrban, PhD. (25%)
Ing. Štefan Čerba, PhD. (25%)
Ing. Jakub Lűley, PhD. (25%)
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Electrical Engineering
Číslo zväzku (ročník): 70
Od strany: 52
Do strany: 57
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: comparison, implementation phase, core calculations, KASKAD, ANDREA
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Vrban, PhD.
Posledná zmena: 16. 03. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Electrical Engineering. 2019.

Originálny názov: Journal of Electrical Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16. 02. 2019, 22:25 (Import dát z knižnice)