17. 7. 2019  16:32 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŽEMLIČKA, J. -- DUDÁK, J. -- KUBANDA, D. -- KREJČÍ, F. Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector. Journal of Instrumentation, 14. s. 2019.

Originální název: Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector
Slovenský název:
Autor: J. Žemlička (25%)
J. Dudák (25%)
Ing. Dávid Kubanda (25%)
F. Krejčí (25%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Instrumentation
Číslo svazku (ročník): 14
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Kubanda
Poslední změna: 18. 05. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Instrumentation. 2019.

Originální název: Journal of Instrumentation
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18. 05. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)