20. 7. 2019  7:15 Iľja
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽEMLIČKA, J. -- DUDÁK, J. -- KUBANDA, D. -- KREJČÍ, F. Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector. Journal of Instrumentation, 14. s. 2019.

Originálny názov: Single absorption grating based X-ray phase contrast CT using Timepix detector
Slovenský názov:
Autor: J. Žemlička (25%)
J. Dudák (25%)
Ing. Dávid Kubanda (25%)
F. Krejčí (25%)
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Instrumentation
Číslo zväzku (ročník): 14
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Kubanda
Posledná zmena: 18. 05. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Instrumentation. 2019.

Originálny názov: Journal of Instrumentation
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18. 05. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)