18. 7. 2019  2:37 Kamila
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAVRÍK, F. -- BALLO, P. Anténne fázové systémy: dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10. Dizertačná práca. 2019. 102 s.

Originálny názov: Anténne fázové systémy: dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10
Anglický názov: Phased array antennas
Český názov:
Autor: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav elektrotechniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 102
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Elektromagnetické pole v okolí antény, mutual impedance, Electromagnetic field around antenna, phased array antennas, anténne sústavy, antenna arrays, vzájomná impedancia, anténne fázové systémy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
Posledná zmena: 22. 06. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)