19. 10. 2019  9:53 Kristián
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠAGÁTOVÁ, A. -- FÜLÖP, M. -- PAVLOVIČ, M. -- NEČAS, V. Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application. In 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2019.

Originální název: Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. (60%)
Marko Fülöp (20%)
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. (10%)
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Poslední změna: 15.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2019.

Originální název: 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Hungarian Academy of Sciences
Místo vydání: Budapest
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 15.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)