19. 10. 2019  10:04 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠAGÁTOVÁ, A. -- FÜLÖP, M. -- PAVLOVIČ, M. -- NEČAS, V. Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application. In 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2019.

Originálny názov: Electron beam accelerator with conversion to x-rays: Optimal radiation type according to application
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. (60%)
Marko Fülöp (20%)
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. (10%)
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2019.

Originálny názov: 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Hungarian Academy of Sciences
Miesto vydania: Budapest
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)