24. 7. 2019  10:58 Vladimír
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MICHALIK, Š. -- CESNEK, M. -- PAVLOVIČ, M. -- MIGLIERINI, M. The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy. Journal of Alloys and Compounds, 795. s. 69--78.

Originální název: The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy
Slovenský název:
Autor: Štefan Michalik (50%)
Ing. Martin Cesnek (10%)
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. (15%)
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. (25%)
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Alloys and Compounds
Číslo svazku (ročník): 795
Od strany: 69
Do strany: 78
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: metallic glasses, X-ray diffraction, EXAFS, Ion impact, Mössbauer spectroscopy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Cesnek
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Alloys and Compounds. 2019.

Originální název: Journal of Alloys and Compounds
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)