16. 7. 2019  16:41 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHALIK, Š. -- CESNEK, M. -- PAVLOVIČ, M. -- MIGLIERINI, M. The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy. Journal of Alloys and Compounds, 795. s. 69--78.

Originálny názov: The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy
Slovenský názov:
Autor: Štefan Michalik (50%)
Ing. Martin Cesnek (10%)
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. (15%)
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. (25%)
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Alloys and Compounds
Číslo zväzku (ročník): 795
Od strany: 69
Do strany: 78
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: metallic glasses, X-ray diffraction, EXAFS, Ion impact, Mössbauer spectroscopy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Cesnek
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Alloys and Compounds. 2019.

Originálny názov: Journal of Alloys and Compounds
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)