20. 7. 2019  11:19 Iľja
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAUKO, R. -- KRŠJAK, V. Využitie rádioizotopových pozitrónových zdrojov pre výskum radiačného poškodenia materiálov. Diplomová práce. 2019. 78 s.

Originální název: Využitie rádioizotopových pozitrónových zdrojov pre výskum radiačného poškodenia materiálov
Anglický název: Application of radioisotope positron sources for the investigation of radiation damage on structural materials
Český název:
Autor: Ing. Richard Lauko
Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 78
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: rádioizotopové pozitrónové zdroje, positron annihilation spectroscopy, pozitrónová anihilačná spektroskopia, radioisotope positron sources, radiation damage, radiačné poškodenie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Richard Lauko
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)