20. 7. 2019  11:21 Iľja
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LAUKO, R. -- KRŠJAK, V. Využitie rádioizotopových pozitrónových zdrojov pre výskum radiačného poškodenia materiálov. Diplomová práca. 2019. 78 s.

Originálny názov: Využitie rádioizotopových pozitrónových zdrojov pre výskum radiačného poškodenia materiálov
Anglický názov: Application of radioisotope positron sources for the investigation of radiation damage on structural materials
Český názov:
Autor: Ing. Richard Lauko
Ing. Vladimír Kršjak, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 78
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rádioizotopové pozitrónové zdroje, positron annihilation spectroscopy, pozitrónová anihilačná spektroskopia, radioisotope positron sources, radiation damage, radiačné poškodenie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Richard Lauko
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dát z knižnice)