19. 7. 2019  2:16 Dušana
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JECKEL, P. -- NOVÁK, P. Ľahké supravodivé vinutie na báze MgB2 s oxidovaným Al+Al2O3 obalom. Diplomová práce. 2019. 46 s.

Originální název: Ľahké supravodivé vinutie na báze MgB2 s oxidovaným Al+Al2O3 obalom
Anglický název: Lightweight superconductive coil based on MgB2 with oxidized Al + Al2O3 coating
Český název:
Autor: Ing. Peter Jeckel
Ing. Patrik Novák, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 46
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ultra-lightweight superconducting wire, MgB2, elektrolytická anodická oxidácia, ultraľahké supravodivé vynutie, electrolytic anodic oxidation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Jeckel
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)