17. 7. 2019  6:20 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JECKEL, P. -- NOVÁK, P. Ľahké supravodivé vinutie na báze MgB2 s oxidovaným Al+Al2O3 obalom. Diplomová práca. 2019. 46 s.

Originálny názov: Ľahké supravodivé vinutie na báze MgB2 s oxidovaným Al+Al2O3 obalom
Anglický názov: Lightweight superconductive coil based on MgB2 with oxidized Al + Al2O3 coating
Český názov:
Autor: Ing. Peter Jeckel
Ing. Patrik Novák, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 46
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ultra-lightweight superconducting wire, MgB2, elektrolytická anodická oxidácia, ultraľahké supravodivé vynutie, electrolytic anodic oxidation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Jeckel
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dát z knižnice)