22. 7. 2019  6:12 Magdaléna
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIKUŠ, M. -- BALLO, P. Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania. Diplomová práce. 2019. 62 s.

Originální název: Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
Anglický název: Mathematical and physical aspects of quantum computing
Český název:
Autor: Ing. Marek Mikuš
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 62
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Quantum computer, Dvoj stavový systém, Qubit, Kvantové počítače, Two state system
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marek Mikuš
Poslední změna: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)