22. 7. 2019  6:21 Magdaléna
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIKUŠ, M. -- BALLO, P. Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania. Diplomová práca. 2019. 62 s.

Originálny názov: Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
Anglický názov: Mathematical and physical aspects of quantum computing
Český názov:
Autor: Ing. Marek Mikuš
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 62
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Quantum computer, Dvoj stavový systém, Qubit, Kvantové počítače, Two state system
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marek Mikuš
Posledná zmena: 15. 06. 2019, 22:22 (Import dát z knižnice)