17. 10. 2019  3:12 Hedviga
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TAMÁS, G. -- KONÔPKA, M. Výpočtové modelovanie spoja uhlíkovej nanotrubice a grafénového prúžku. Diplomová práce. 2019. 51 s.

Originální název: Výpočtové modelovanie spoja uhlíkovej nanotrubice a grafénového prúžku
Anglický název: Computational modelling of carbon nanotube/graphene nanoribbon junction
Český název:
Autor: Ing. Gregor Tamás
Mgr. Martin Konôpka, PhD.
Pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 51
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: GNR, CNT, DFTB, chiralita, spoj, junction, chirality
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Gregor Tamás
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)